Η Θεσσαλονίκη ευ αγωνίζεται: ο αθλητισμός στην πόλη