Με υποψήφιους της «Ομάδας για τη Θεσσαλονίκη» περπατήσαμε στην Τούμπα