Η “Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη” σχετικά με την απόρριψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο της σύμβασης για την προμήθεια των “Πολυκέντρων Ανακύκλωσης”.

“Κόλαφο για τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελεί η Πράξη 288/2023 του Στ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απορρίπτει τη σύναψη της 1ης (και μοναδικής) εκτελεστικής σύμβασης για την προμήθεια των περίφημων “Πολυκέντρων Ανακύκλωσης”, με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Παρά τις μεθοδεύσεις της δημοτικής αρχής δεν κατάφερε να πείσει το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη νομιμότητα της ανάθεσης.

Και οι λόγοι ήταν πολλοί:

•Η τουλάχιστον περίεργη σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης ενός διαγωνισμού με τόσο μεγάλο οικονομικό αντικείμενο.

•Οι ελλιπείς μελέτες, χωρίς προδιαγραφές, για την αιτιολόγηση του υψηλότατου κόστους των 372.000 € ανά προκατασκευασμένο οικίσκο.

•Οι “φωτογραφικές” εκθέσεις σκοπιμότητας που τις συνέταξε ο ίδιος ο αντιδήμαρχος αντί των υπηρεσιακών αρμοδίων.

•Το θολό σύστημα “συμφωνία-πλαίσιο” που επέλεξε η διοίκηση για να καλύψει την ανυπαρξία σοβαρής μελέτης.

•Η εκτός ημερησίας διάταξης έγκριση σύναψης δανείου 18,5 εκ. ευρώ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για 15 χρόνια με επιτόκιο 3,10% και ρήτρες εκχώρησης των ανταποδοτικών εσόδων.

Αυτή η επιχειρούμενη σύμβαση των 17.856.000 € για τα 48 Σπιτάκια Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και η απόρριψη της από το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά το μεγαλύτερο όνειδος της διοίκησης Ζέρβα.

Οι δημότες ζητούν μια δημοτική αρχή που προκρίνει τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της χρηστής διοίκησης. Αρχές άγνωστες για τον κ. Ζέρβα και την παρέα του.

Έχουν γνώση οι φύλακες κύριε δήμαρχε. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχίσετε την διαπόμπευση της φήμης της πόλης, να εξευτελίζετε την αξιοπιστία του Δήμου, να στερείτε από τους πολίτες ένα πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια να καθαρίσει η πόλη και να μην σέβεστε τα χρήματα των δημοτών”.