Στο κέντρο της πόλης μας, με την «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη»

Στο κέντρο της πόλης μας, με την «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη»

Στο κέντρο της πόλης μας, με την «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη». Νοιαζόμαστε για τον δημόσιο χώρο και δεσμευόμαστε για την αποκατάστασή του.