ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας, με σκοπό να προσφέρει υποστήριξη σε οποιαδήποτε επιχείρηση, επιχειρηματία ή επενδυτή, με τη δωρεάν παροχή πληροφοριακού υλικού και δικτύωσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αναβαθμίζουμε το Γραφείο σύνδεσης των ανέργων με την τοπική αγορά εργασίας. Υλοποιούμε προγράμματα βελτίωσης των προσωπικών δεξιοτήτων, προς όφελος των χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων. Προώθηση εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών στον τομέα του πολιτισμού: ενθάρρυνση συμμετοχής σε διεθνείς ενώσεις και δίκτυα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της πόλης και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Οι τρεις πυλώνες του αναπτυξιακού μοντέλου: τουρισμός, χωρική ανάπτυξη – κοινωνική συνοχή και συνδεσιμότητα.

Οι προτάσεις σας για το “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Τα καταστήματα εστίασης να λειτουργούν σε συγκεκριμένο πλαίσιο προσαρμοσμένο σε κάθε δρόμο ξεχωριστά

Οι νέοι της πόλης έχουν ιδέες. Δεν μπορεί η επιχειρηματικότητα να υπηρετείται μόνο απο τον καφέ και το γρήγορο φαγητό στη Θεσσαλονίκη. Ένα αποθετήριο επιχειρηματικών ιδεών απο τους νέους με διαδραστικότητα, κίνητρα και οδηγούς χρηματοδότησης θα ήταν σημαντικό. Συζήτηση με ειδικούς για κάθε ιδέα άξιολόγηση και καθοδήγηση για την υλοποίησή της. Προγράμματα επιχειρηματικότητας από κοινού με τα εσπερινά επαγγελματικά σχολεία της πόλης όπου φοιτούν επαγγελματίες αλλά και άνεργοι ώστε να αποβληθεί από την κουλτούρα πολλών δημοτών η λογική της επιβίωσης μέσω επιδομάτων ή πρόσκαιρης απασχόλησης σε διάφορα προγράμματα.

Δεν γνωρίζω αν μπορεί να έχει τέτοια δύναμη η αυτοδιοίκηση αλλά μπορεί η Θεσσαλονίκη να καθορίζει ελκυστικα φορολογικά και μη  κίνητρα σε επίπεδο πόλης ώστε να προσελκύσει εταιρείες Start up η έστω freelancers.
Μπορείτε να απαιτήσετε πραγματικό αυτοδιοίκητο ;

Αγορά χειροτεχνων σε σταθερό σημείο της πόλης όπως προβλέπει ο νόμος και όπως είναι σε όλη την Ευρώπη