Οι πολίτες και στην περιοχή της Ανάληψης αναζητούν λύσεις