Έχεις δικαίωμα στην καλύτερη πόλη

Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει καλύτερη πόλη. Με δημιουργική συμμετοχή και ιδέες, διαμορφώνουμε το πρόγραμμα της Ομάδας για τη Θεσσαλονίκη, «χτίζουμε» το μέλλον, κατοχυρώνουμε το δικαίωμα να ζούμε σε μια καλύτερη πόλη!