Η φωνή σας έχει δύναμη. Σας ακούμε! Συνομιλώντας με συμπολίτες μας στο Γ’ Διαμέρισμα