Επίσκεψη στο Ε’ Διαμέρισμα

Επίσκεψη στο Ε' Διαμέρισμα

Η φωνή σας έχει δύναμη. Σας ακούμε!

Με την «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη» στις γειτονιές της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας.

Η Θεσσαλονίκη μπορεί να αλλάξει εικόνα. Και θα αλλάξει!