Συνομιλώντας με πολίτες στην Αγίου Δημητρίου

Συνομιλώντας με πολίτες στην Αγίου Δημητρίου

Περπατήσαμε στην εμβληματική οδό της Αγίου Δημητρίου. Η εικόνα της εγκατάλειψης μιλάει από μόνη της. Η δική μας υπόσχεση είναι απλή: από την πρώτη ημέρα θα είμαστε στο δρόμο και στο πεδίο των προβλημάτων παρόντες για να λύσουμε τα προβλήματα.