Στενή συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου με τα ΕΠΑΛ που υλοποιούν προγράμματα μαθητείας. Έτσι νέοι άνθρωποι θα απασχοληθούν σε θέση εργασίας που αφορά το επάγγελμα που επέλεξαν και θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία αλλά και ο Δήμος θα επιλύσει προβλήματα υποστελέχωσης λόγω έλλειψης προσωπικού σε κάποιες θέσεις αξιοποιώντας το μόνιμο και με εμπειρία προσωπικο καλύτερα.